پنج شنبه 10 مهر 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Garmsar, Semnan1399/06/19 -- 10:01:33.012.03.31399/06/19 -- 14:15:03.0 Clouds : scattered clouds stations36.41009.010.02.5111.0 Details
2 Garmsar, Semnan1399/06/19 -- 10:01:33.012.03.31399/06/19 -- 12:15:03.0 Clouds : scattered clouds stations34.81011.012.03.6117.0 Details
3 Garmsar, Semnan1399/06/19 -- 10:01:33.012.03.31399/06/19 -- 10:15:03.0 Clouds : broken clouds stations32.51012.016.04.4105.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه