سه شنبه 14 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ghiamdasht, Tehran1399/05/08 -- 14:31:36.019.02.91399/05/11 -- 06:20:02.0 Clear : clear sky stations24.61011.044.02.150.0 Details
2 Ghiamdasht, Tehran1399/05/08 -- 14:31:36.019.02.91399/05/11 -- 04:30:02.0 Clouds : few clouds stations25.01012.044.04.180.0 Details
3 Ghiamdasht, Tehran1399/05/08 -- 14:31:36.019.02.91399/05/11 -- 02:30:02.0 Thunderstorm : light thunderstorm stations24.21014.053.04.180.0 Details
4 Ghiamdasht, Tehran1399/05/08 -- 14:31:36.019.02.91399/05/11 -- 00:30:03.0 Thunderstorm : thunderstorm stations30.31013.027.04.1130.0 Details
5 Ghiamdasht, Tehran1399/05/08 -- 14:31:36.019.02.91399/05/10 -- 22:35:02.0 Clouds : broken clouds stations31.81012.024.04.1140.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   7


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه