سه شنبه 14 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Hojedk, kerman1399/05/07 -- 10:36:37.010.04.81399/05/08 -- 14:40:11.0 Clear : clear sky stations37.01005.010.07.82.0 Details
2 Hojedk, kerman1399/05/07 -- 10:36:37.010.04.81399/05/08 -- 12:40:12.0 Clear : clear sky stations35.61006.011.06.31.0 Details
3 Hojedk, kerman1399/05/07 -- 10:36:37.010.04.81399/05/08 -- 10:50:02.0 Clear : clear sky stations33.11008.012.05.3355.0 Details
4 Hojedk, kerman1399/05/07 -- 10:36:37.010.04.81399/05/08 -- 08:50:02.0 Clear : clear sky stations30.71009.014.05.4332.0 Details
5 Hojedk, kerman1399/05/07 -- 10:36:37.010.04.81399/05/08 -- 06:55:03.0 Clear : clear sky stations25.11009.019.02.4292.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه