پنج شنبه 14 فروردین 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Guriyeh, Khuzestan1399/01/03 -- 22:01:21.010.04.01399/01/07 -- 08:30:08.0 Clouds : broken clouds stations18.01013.055.02.1223.0 Details
2 Guriyeh, Khuzestan1399/01/03 -- 22:01:21.010.04.01399/01/07 -- 06:30:04.0 Clouds : broken clouds stations18.01013.055.02.1223.0 Details
3 Guriyeh, Khuzestan1399/01/03 -- 22:01:21.010.04.01399/01/07 -- 04:35:03.0 Clouds : broken clouds stations18.61011.053.01.7123.0 Details
4 Guriyeh, Khuzestan1399/01/03 -- 22:01:21.010.04.01399/01/07 -- 02:30:04.0 Clouds : overcast clouds stations19.51012.052.01.3189.0 Details
5 Guriyeh, Khuzestan1399/01/03 -- 22:01:21.010.04.01399/01/07 -- 00:30:04.0 Clouds : overcast clouds stations19.51012.052.01.3189.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   9


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه