پنج شنبه 14 فروردین 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Qotor, West Azarbaijan1398/12/29 -- 03:37:21.010.04.31399/01/03 -- 21:15:02.0 Clouds : broken clouds stations-5.11016.092.01.5324.0 Details
2 Qotor, West Azarbaijan1398/12/29 -- 03:37:21.010.04.31399/01/03 -- 19:15:02.0 Snow : light snow stations-2.61014.091.00.639.0 Details
3 Qotor, West Azarbaijan1398/12/29 -- 03:37:21.010.04.31399/01/03 -- 17:15:02.0 Clouds : overcast clouds stations-0.21012.084.01.674.0 Details
4 Qotor, West Azarbaijan1398/12/29 -- 03:37:21.010.04.31399/01/03 -- 15:15:03.0 Clouds : overcast clouds stations-0.11012.081.01.040.0 Details
5 Qotor, West Azarbaijan1398/12/29 -- 03:37:21.010.04.31399/01/03 -- 13:15:02.0 Snow : light snow stations-1.41015.088.02.072.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   10


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه