پنج شنبه 14 فروردین 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Roydar, Hormozgan1398/12/26 -- 02:34:23.016.05.41398/12/29 -- 02:00:03.0 Clouds : overcast clouds stations21.71013.069.02.168.0 Details
2 Roydar, Hormozgan1398/12/26 -- 02:34:23.016.05.41398/12/29 -- 00:00:03.0 Clouds : overcast clouds stations21.71013.069.02.168.0 Details
3 Roydar, Hormozgan1398/12/26 -- 02:34:23.016.05.41398/12/28 -- 21:55:04.0 Clouds : overcast clouds stations23.11015.058.02.092.0 Details
4 Roydar, Hormozgan1398/12/26 -- 02:34:23.016.05.41398/12/28 -- 20:00:12.0 Clouds : overcast clouds stations25.31014.041.01.6117.0 Details
5 Roydar, Hormozgan1398/12/26 -- 02:34:23.016.05.41398/12/28 -- 18:00:04.0 Clouds : overcast clouds stations25.31014.041.01.6117.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   8


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه