پنج شنبه 14 فروردین 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Qom, Qom1398/12/25 -- 01:11:20.010.04.01398/12/26 -- 02:55:02.0 Clear : clear sky stations11.51015.061.04.5219.0 Details
2 Qom, Qom1398/12/25 -- 01:11:20.010.04.01398/12/26 -- 00:55:03.0 Clear : clear sky stations11.51015.061.04.5219.0 Details
3 Qom, Qom1398/12/25 -- 01:11:20.010.04.01398/12/25 -- 22:55:02.0 Clouds : broken clouds stations12.71014.057.02.1226.0 Details
4 Qom, Qom1398/12/25 -- 01:11:20.010.04.01398/12/25 -- 21:00:07.0 Clouds : broken clouds stations12.71014.057.02.1226.0 Details
5 Qom, Qom1398/12/25 -- 01:11:20.010.04.01398/12/25 -- 19:05:02.0 Clouds : overcast clouds stations12.91012.055.02.3291.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه