پنج شنبه 14 فروردین 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Dehloran, Ilam1398/12/23 -- 11:32:05.013.04.71398/12/24 -- 23:30:03.0 Rain : moderate rain stations8.41012.096.04.9141.0 Details
2 Dehloran, Ilam1398/12/23 -- 11:32:05.013.04.71398/12/24 -- 21:35:03.0 Rain : moderate rain stations8.41012.096.04.9141.0 Details
3 Dehloran, Ilam1398/12/23 -- 11:32:05.013.04.71398/12/24 -- 19:35:02.0 Rain : light rain stations9.61012.075.06.9134.0 Details
4 Dehloran, Ilam1398/12/23 -- 11:32:05.013.04.71398/12/24 -- 17:35:02.0 Clouds : overcast clouds stations8.61012.079.07.7130.0 Details
5 Dehloran, Ilam1398/12/23 -- 11:32:05.013.04.71398/12/24 -- 15:30:10.0 Rain : light rain stations7.81011.092.07.8124.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه