سه شنبه 14 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Kaki, Bushehr1398/09/14 -- 02:07:06.018.04.21398/09/19 -- 12:40:09.0 Clouds : overcast clouds model22.21017.033.01.0140.0 Details
2 Kaki, Bushehr1398/09/14 -- 02:07:06.018.04.21398/09/19 -- 10:40:03.0 Clouds : overcast clouds model20.81018.034.00.689.0 Details
3 Kaki, Bushehr1398/09/14 -- 02:07:06.018.04.21398/09/19 -- 08:40:07.0 Clouds : overcast clouds model16.61018.052.00.42.0 Details
4 Kaki, Bushehr1398/09/14 -- 02:07:06.018.04.21398/09/19 -- 06:40:07.0 Clouds : overcast clouds model16.61018.052.00.42.0 Details
5 Kaki, Bushehr1398/09/14 -- 02:07:06.018.04.21398/09/19 -- 04:45:02.0 Clouds : scattered clouds model16.61017.056.01.6315.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   14


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه