یک شنبه 11 خرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Izeh, Khuzestan1398/09/08 -- 23:33:21.012.04.41398/09/12 -- 18:35:02.0 Clouds : broken clouds model8.01016.083.01.4268.0 Details
2 Izeh, Khuzestan1398/09/08 -- 23:33:21.012.04.41398/09/12 -- 16:35:02.0 Rain : light rain model10.91014.050.02.4240.0 Details
3 Izeh, Khuzestan1398/09/08 -- 23:33:21.012.04.41398/09/12 -- 14:35:03.0 Rain : light rain model11.21015.054.02.5242.0 Details
4 Izeh, Khuzestan1398/09/08 -- 23:33:21.012.04.41398/09/12 -- 12:40:06.0 Rain : light rain model11.21015.054.02.5242.0 Details
5 Izeh, Khuzestan1398/09/08 -- 23:33:21.012.04.41398/09/12 -- 10:40:06.0 Rain : moderate rain model7.91017.080.03.991.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   10


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه