یک شنبه 11 خرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Booein zahra, Qazvin1398/09/05 -- 19:53:03.05.03.81398/09/08 -- 20:15:02.0 Rain : light intensity shower rain stations8.51020.076.01.0240.0 Details
2 Booein zahra, Qazvin1398/09/05 -- 19:53:03.05.03.81398/09/08 -- 18:25:02.0 Clouds : scattered clouds stations12.51020.054.01.0210.0 Details
3 Booein zahra, Qazvin1398/09/05 -- 19:53:03.05.03.81398/09/08 -- 16:30:03.0 Clouds : broken clouds stations13.01020.054.02.1170.0 Details
4 Booein zahra, Qazvin1398/09/05 -- 19:53:03.05.03.81398/09/08 -- 14:30:02.0 Clouds : broken clouds stations12.01021.058.02.1190.0 Details
5 Booein zahra, Qazvin1398/09/05 -- 19:53:03.05.03.81398/09/08 -- 12:30:04.0 Clouds : broken clouds stations8.41023.071.01.0250.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   8


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه