چهار شنبه 15 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Noshahar, Mazandaran1398/09/04 -- 11:56:08.014.03.01398/09/05 -- 19:40:03.0 Clouds : scattered clouds stations11.01023.062.02.1180.0 Details
2 Noshahar, Mazandaran1398/09/04 -- 11:56:08.014.03.01398/09/05 -- 17:45:03.0 Clouds : few clouds stations13.01023.058.01.0110.0 Details
3 Noshahar, Mazandaran1398/09/04 -- 11:56:08.014.03.01398/09/05 -- 15:55:02.0 Clouds : few clouds stations13.01024.062.03.190.0 Details
4 Noshahar, Mazandaran1398/09/04 -- 11:56:08.014.03.01398/09/05 -- 14:00:04.0 Clear : clear sky stations14.01024.054.02.160.0 Details
5 Noshahar, Mazandaran1398/09/04 -- 11:56:08.014.03.01398/09/05 -- 12:00:03.0 Clear : clear sky stations14.01026.047.01.0110.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه