یک شنبه 11 خرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad1398/09/02 -- 18:15:32.09.04.01398/09/04 -- 12:00:03.0 Clouds : broken clouds stations18.01020.055.01.0230.0 Details
2 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad1398/09/02 -- 18:15:32.09.04.01398/09/04 -- 10:00:03.0 Clouds : broken clouds stations14.01019.067.02.1350.0 Details
3 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad1398/09/02 -- 18:15:32.09.04.01398/09/04 -- 08:00:06.0 Clouds : overcast clouds stations12.01017.076.03.1350.0 Details
4 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad1398/09/02 -- 18:15:32.09.04.01398/09/04 -- 06:00:04.0 Clouds : overcast clouds model12.01020.046.00.5217.0 Details
5 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad1398/09/02 -- 18:15:32.09.04.01398/09/04 -- 04:00:04.0 Clear : clear sky model12.41018.045.00.9101.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه