سه شنبه 14 آذر 1402

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Mayami, Semnan 1401/11/01 -- 19:24:57.0 ( 55.550 , 36.490 ) M=4.0 Depth=14.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 سمنانمیامیکلاته اسد1113851395
2 سمنانمیامیمحمد آباد1213971395
3 سمنانشاهرودجیلان127731395
4 سمنانمیامیجودانه139701395
5 سمنانمیامیابراهیم آباد سفلا165541395
6 سمنانمیامیابراهیم آباد علیا1712841395
7 سمنانمیامیقدس183421395
8 سمنانشاهرودمزج196491395
9 سمنانمیامیارمیان202781395
10 سمنانمیامیهمت آباد20671395
11 سمنانمیامیحسین آباد252291395
12 سمنانمیامیمهدی آباد251941395
13 سمنانمیامیاسترخو261071395
14 سمنانمیامیهونستان288761395
15 سمنانمیامیکرد آباد284011395
16 سمنانشاهرودخیج2915821395
17 سمنانمیامیبکران2912661395
18 سمنانمیامیکوهان308341395
19 سمنانمیامیپویه311741395
20 سمنانمیامیشریف آباد321241395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه