پنج شنبه 10 مهر 1399

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bastak, Hormozgan 1399/06/24 -- 12:56:08.0 ( 54.430 , 27.400 ) M=4.1 Depth=18.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانبستکشیخ حضور74981395
2 هرمزگانبستکفتویه826961395
3 هرمزگانبستکمردنو88011395
4 هرمزگانبستکبیسه112491395
5 هرمزگانبستکگودکز135491395
6 هرمزگانبستکانوه1412691395
7 فارسلارستانکرمسنج1517011395
8 هرمزگانبستکتنگ بستک151211395
9 هرمزگانبستکفاریاب سنگویه167971395
10 هرمزگانبستکحسین آباد161851395
11 هرمزگانبستکتسان16441395
12 هرمزگانبستکچاه قیل17481395
13 فارسلارستانهرمود186001395
14 هرمزگانبستکبیخ19171395
15 هرمزگانبستکبستقلات2113011395
16 هرمزگانبستکبیگلراباد231341395
17 هرمزگانبستکدهنگ2520211395
18 هرمزگانبستکچاه بنارد2512531395
19 فارسلارستانزروان2610151395
20 هرمزگانبستکعالی قندی263481395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه