پنج شنبه 14 فروردین 1399

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Guriyeh, Khuzestan 1399/01/03 -- 22:01:21.0 ( 48.760 , 31.960 ) M=4.0 Depth=10.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 خوزستانشوشترچمترخان علیا15411395
2 خوزستانشوشترچمترخان سفلی22061395
3 خوزستانشوشترنی سیاه22001395
4 خوزستانشوشترشهرک مختار4471395
5 خوزستانشوشترعباس آباد4191395
6 خوزستانشوشتریسارات51151395
7 خوزستانشوشترپرزینستان61641395
8 خوزستانشوشترشهرک نورمحمدی842811395
9 خوزستانشوشترکنارپیر88881395
10 خوزستانشوشتربنه کاظم81071395
11 خوزستانشوشترمهدی آباد917261395
12 خوزستانشوشترآبگرمک سفلی913011395
13 خوزستانشوشترگاومیش آباد فردوسی91051395
14 خوزستانشوشترگاومیش آباد1057221395
15 خوزستانشوشترشهرک علم الهدی1033251395
16 خوزستانشوشترلنگرجدید108061395
17 خوزستانشوشترشلیلی بزرگ107131395
18 خوزستانشوشترقلعه عبدالحسین106111395
19 خوزستانشوشترقلعه حاج محمد حسین103131395
20 خوزستانشوشترلنگرقدیم102431395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه