چهار شنبه 15 مرداد 1399

گزارش زمین لرزه
زمین لرزه انتخاب شده :
Jazireh aboo mosa, Hormozgan( 54.710 , 25.970 )--- 1398/08/09

آیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟
آیا اطرافیان شما این زمین لرزه را احساس کردند ؟
 
موقعیت شما در هنگام وقوع زمین لرزه چگونه بود
 
هوشیاری شما در هنگام وقوع زمین لرزه چگونه بود
 
شدت تکانهای زلزله چگونه بود ؟
 
واکنش شما در وقوع زمین لرزه
 
در ایستادن یا راه رفتن مشکل داشتید ؟

مشاهدات قبل از زلزله
مشاهدات در حین زلزله
مشاهدات بعد از زلزله
عکسهای ارسالی

این زمین لرزه از نظر من مهم است به این دلیل که در اطراف جزایر سیری و ابوموسی گسل شناخته شده ای تاکنون به نقشه در نیامده است. امتداد پسلرزه های زلزله کوخرد در راستای این زلزله قرار می گیرد و بنظر میرسد گسلی با راستای شمالی - جنوبی در بین دو جزیره ابوموسی و سیری تا شمال بندر لنگه گستردگی داشته باشد.


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه