شنبه 01 آبان 1400

گزارش زمین لرزه
زمین لرزه انتخاب شده :
Roydar, Hormozgan( 55.370 , 27.380 )--- 1400/07/18

آیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟
آیا اطرافیان شما این زمین لرزه را احساس کردند ؟
 
موقعیت شما در هنگام وقوع زمین لرزه چگونه بود
 
هوشیاری شما در هنگام وقوع زمین لرزه چگونه بود
 
شدت تکانهای زلزله چگونه بود ؟
 
واکنش شما در وقوع زمین لرزه
 
در ایستادن یا راه رفتن مشکل داشتید ؟
درصورت تمایل میتوانید اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

مشاهدات قبل از زلزله
مشاهدات در حین زلزله
مشاهدات بعد از زلزله
نام
نام خانوادگی
شماره تلفن یا موبایل
ایمیل
 


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه