دو شنبه 04 مهر 1401
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1401/05/14 -- 12:37:30.0 ( 45.430 , 34.490 ) M=4.0 Depth=10.0


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه