دو شنبه 10 مهر 1402
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Halubcah, Iraq 1401/12/25 -- 22:02:54.0 ( 45.950 , 35.350 ) M=5.2 Depth=7.0


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه