شنبه 06 آذر 1400
حمل و نقل و زیر ساختها
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 09:35:31.0 ( 49.760 , 32.370 ) M=4.6 Depth=14.0
 • لایه های حمل و نقل و زیرساختها
  • توپوگرافی
  • بزرگراه
  • آزاد راه
  • خط آهن
  • سدها
  • فرودگاه ها


 • ورود به سامانه
 • تقویم مخاطرات
 • تماس با ما
 • آمار
 • گالری تصاویر عمومی
 • اخبار سامانه
 • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • معرفی سامانه