شنبه 22 خرداد 1400
حمل و نقل و زیر ساختها
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Eivanekei, Semnan 1400/03/20 -- 16:37:08.0 ( 52.120 , 35.370 ) M=2.6 Depth=13.0
 • لایه های حمل و نقل و زیرساختها
  • توپوگرافی
  • بزرگراه
  • آزاد راه
  • خط آهن
  • سدها
  • فرودگاه ها


 • ورود به سامانه
 • تقویم مخاطرات
 • تماس با ما
 • آمار
 • گالری تصاویر عمومی
 • اخبار سامانه
 • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • معرفی سامانه