پنج شنبه 14 فروردین 1399
حمل و نقل و زیر ساختها
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Guriyeh, Khuzestan 1399/01/03 -- 22:01:21.0 ( 48.760 , 31.960 ) M=4.0 Depth=10.0
 • لایه های حمل و نقل و زیرساختها
  • توپوگرافی
  • بزرگراه
  • آزاد راه
  • خط آهن
  • سدها
  • فرودگاه ها


 • ورود به سامانه
 • تقویم مخاطرات
 • تماس با ما
 • آمار
 • گالری تصاویر عمومی
 • اخبار سامانه
 • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • معرفی سامانه