دو شنبه 10 مهر 1402


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Aloonie, Charmahal va Bakhtiari
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.2
عمق
5.0 کیلومتر
مختصات
طول : 50.920
عرض : 31.740
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
18:52:16.0
1402/03/10
15:22:16.0
5/31/2023
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 441 کیلومتر
بلداجی ( چهارمحال وبختیاری ) 25
آلونی ( چهارمحال وبختیاری ) 25
گندمان ( چهارمحال وبختیاری ) 26
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 44
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 25620

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه