سه شنبه 14 آذر 1402


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Gazank, Mazandaran
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
2.7
عمق
5.0 کیلومتر
مختصات
طول : 51.970
عرض : 35.970
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
16:21:50.0
1401/11/10
12:51:50.0
1/30/2023
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 61 کیلومتر
رینه ( مازندران ) 20
آبعلی ( تهران ) 23
گزنک ( مازندران ) 24
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه