دو شنبه 24 مرداد 1401


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Roshtkhar, Khorasan Razavi
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.2
عمق
8.0 کیلومتر
مختصات
طول : 59.600
عرض : 35.080
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
23:10:52.0
1401/04/04
18:40:52.0
6/25/2022
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 747 کیلومتر
رشتخوار ( خراسان رضوی ) 12
دولت آباد ( خراسان رضوی ) 24
تربت حیدریه ( خراسان رضوی ) 41
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 1
آبادی : 35
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 7514
آبادی : 28036

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه