شنبه 01 آبان 1400


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghale khajeh, Khuzestan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.2
عمق
7.0 کیلومتر
مختصات
طول : 49.690
عرض : 32.310
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
01:22:05.0
1400/07/19
21:52:05.0
10/10/2021
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 407 کیلومتر
قلعه خواجه ( خوزستان ) 25
آبژدان ( خوزستان ) 35
بازفت ( چهارمحال وبختیاری ) 35
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 134
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 19111

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه