یک شنبه 22 فروردین 1400


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Balkanabat, Turkmenistan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.6
عمق
10.0 کیلومتر
مختصات
طول : 54.730
عرض : 39.570
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
16:03:25.0
1400/01/16
11:33:25.0
4/5/2021
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 522 کیلومتر
مراوه ( گلستان ) 214
اینچه برون ( گلستان ) 235
فراغی ( گلستان ) 239
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه