سه شنبه 06 آبان 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Maraveh tappeh, Golestan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.1
عمق
9.0 کیلومتر
مختصات
طول : 56.000
عرض : 38.050
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
20:33:13.0
1399/07/16
17:03:13.0
10/7/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 487 کیلومتر
مراوه ( گلستان ) 17
فراغی ( گلستان ) 68
کلاله ( گلستان ) 87
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 1
آبادی : 9
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 8671
آبادی : 2761

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه