یک شنبه 04 آبان 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ahram, Bushehr
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.2
عمق
5.0 کیلومتر
مختصات
طول : 51.370
عرض : 28.900
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
02:53:37.0
1399/07/07
23:23:37.0
9/27/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 755 کیلومتر
اهرم ( بوشهر ) 9
کلمه ( بوشهر ) 10
آباد ( بوشهر ) 19
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 3
آبادی : 42
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 21448
آبادی : 17138

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه