پنج شنبه 10 مهر 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bastak, Hormozgan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.1
عمق
18.0 کیلومتر
مختصات
طول : 54.430
عرض : 27.400
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
12:56:08.0
1399/06/24
09:26:08.0
9/14/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 966 کیلومتر
بستک ( هرمزگان ) 24
خور ( فارس ) 29
لار ( فارس ) 31
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 10
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 8117

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه