پنج شنبه 10 مهر 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Damavand, Tehran
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
3.0
عمق
8.0 کیلومتر
مختصات
طول : 52.120
عرض : 35.720
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
21:17:52.0
1399/06/19
17:47:52.0
9/9/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 66 کیلومتر
دماوند ( تهران ) 7
آبسرد ( تهران ) 9
آبعلی ( تهران ) 15
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه