سه شنبه 14 مرداد 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kahnooj, kerman
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.5
عمق
9.0 کیلومتر
مختصات
طول : 57.810
عرض : 27.960
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
06:54:49.0
1399/05/11
02:24:49.0
8/1/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 1051 کیلومتر
کهنوج ( کرمان ) 11
رودبار ( کرمان ) 20
بلوک ( کرمان ) 42
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 2
آبادی : 180
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 67371
آبادی : 76588

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه