پنج شنبه 14 فروردین 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Qotor, West Azarbaijan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.3
عمق
10.0 کیلومتر
مختصات
طول : 44.440
عرض : 38.530
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
03:37:21.0
1398/12/29
23:07:21.0
3/18/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 692 کیلومتر
قطور ( آذربایجان غربی ) 7
زرآباد ( آذربایجان غربی ) 33
فیرورق ( آذربایجان غربی ) 34
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه