سه شنبه 14 مرداد 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Sorkheh, Semnan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
3.7
عمق
9.0 کیلومتر
مختصات
طول : 53.350
عرض : 35.020
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
22:36:47.0
1398/09/13
18:06:47.0
12/4/2019
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 193 کیلومتر
سرخه ( سمنان ) 51
سمنان ( سمنان ) 62
درجزین ( سمنان ) 70
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه