دو شنبه 24 مرداد 1401

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1401/05/14 -- 13:37:30.0 ( 45.430 , 34.490 ) M=4.0 Depth=10.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   34.49000045.430000
2 1401/05/14 -- 13:37:30.04.010.034.49000045.430000
3 1401/05/14 -- 13:37:30.441034.49000045.430000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه