دو شنبه 06 تیر 1401

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Parsian, Hormozgan 1401/04/02 -- 00:29:11.0 ( 53.190 , 27.130 ) M=4.2 Depth=10.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   27.16493353.194367
2 1401/04/02 -- 00:29:11.04.210.027.13000053.190000
3 1401/04/02 -- 00:29:13.44.31027.18480053.213100
4 1401/04/02 -- 00:29:13.84.31027.18000053.180000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه