دو شنبه 06 تیر 1401

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/08 -- 10:22:44.0 ( 45.620 , 34.610 ) M=3.9 Depth=10.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   34.63000045.620000
2 1401/03/08 -- 10:22:44.03.910.034.61000045.620000
3 1401/03/08 -- 10:22:44.141034.65000045.620000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه