دو شنبه 24 مرداد 1401

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Shahrezu, Khorasan Razavi 1401/03/04 -- 09:22:09.0 ( 59.680 , 36.770 ) M=4.0 Depth=8.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   36.79500059.670000
2 1401/03/04 -- 09:22:09.04.08.036.77000059.680000
3 1401/03/04 -- 09:22:08.841036.82000059.660000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه