جمعه 24 اردیبهشت 1400

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kelardasht, Mazandaran 1400/01/13 -- 21:03:33.9 ( 50.998 , 36.431 ) M=2.6 Depth=8.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   36.43100050.998000
2 1400/01/13 -- 21:03:33.92.68.036.43100050.998000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه