سه شنبه 14 مرداد 1399

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Booein zahra, Qazvin 1398/09/05 -- 19:53:03.0 ( 50.160 , 35.710 ) M=3.8 Depth=5.0
 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه