سه شنبه 08 فروردین 1402
خسارت و تلفات احتمالی
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :

Mayami, Semnan 1401/11/01 -- 20:24:57.0 ( 55.550 , 36.490 ) M=4.0 Depth=14.0
شهر/دهستانهای تحت تاثیر

آبادی های تحت تاثیر
داده ای جهت نمایش وجود ندارد

 

I (مرکالی ) R(km)
10 ---
9 ---
8 ---
7 ---
6 ---
5 ---
4 14

Legend

شهر :
آبادی :


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه