دو شنبه 10 مهر 1402
خسارت و تلفات احتمالی
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :

Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/08 -- 09:22:44.0 ( 45.620 , 34.610 ) M=3.9 Depth=10.0
شهر/دهستانهای تحت تاثیر

آبادی های تحت تاثیر
داده ای جهت نمایش وجود ندارد

 

I (مرکالی ) R(km)
10 ---
9 ---
8 ---
7 ---
6 ---
5 ---
4 10

Legend

شهر :
آبادی :


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه