دو شنبه 15 خرداد 1402
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kelardasht, Mazandaran 1401/12/27 -- 08:54:23.0 ( 51.040 , 36.470 ) M=3.0 Depth=8.0

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه