شنبه 22 خرداد 1400
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Eivanekei, Semnan 1400/03/20 -- 16:37:08.0 ( 52.120 , 35.370 ) M=2.6 Depth=13.0

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه