یک شنبه 04 آبان 1399
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Abbas abad, Mazandaran 1399/07/09 -- 07:44:07.0 ( 51.050 , 36.620 ) M=2.9 Depth=10.0

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه