دو شنبه 10 مهر 1402

زمین لرزه انتخاب شده :
Khoy, West Azarbaijan 1402/03/14 -- 22:53:11.0 ( 44.780 , 38.550 ) M=2.5 Depth=13.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه