دو شنبه 10 مهر 1402

زمین لرزه انتخاب شده :
Aligodarz, Lorestan 1402/03/14 -- 20:23:40.0 ( 49.540 , 33.260 ) M=3.2 Depth=8.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه