سه شنبه 08 فروردین 1402

زمین لرزه انتخاب شده :
Gomish tapeh, Golestan 1401/11/14 -- 10:43:42.0 ( 53.940 , 37.120 ) M=2.9 Depth=6.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه