سه شنبه 14 مرداد 1399

زمین لرزه انتخاب شده :
Faryab, kerman 1398/09/23 -- 22:53:23.0 ( 57.290 , 28.360 ) M=3.1 Depth=8.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه